...

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Woefy.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Woefy. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woefy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij.

Geen garantie op juistheid

Bij Woefy begrijpen we dat het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie van groot belang is. We streven ernaar om de prijzen op onze website zo zorgvuldig mogelijk weer te geven, zonder programmeer- of typefouten. Mocht er desondanks een fout optreden, dan kan dit niet worden beschouwd als een basis voor het claimen of veronderstellen van een contract of overeenkomst met Woefy.

We streven ernaar om onze website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat informatie op onze website onvolledig of onjuist is. Voor dergelijke onvolledige of onjuiste informatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en producten op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Woefy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bij Woefy streven we er altijd naar om transparant en betrouwbaar te zijn. Mocht je vragen hebben over de informatie op onze website, staan wij klaar om je te helpen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de recentste versie van de disclaimer van Woefy op deze pagina.